บริษัท บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล ชวันธร ศรีสมบูรณานนท์
อีเมล์ gift.srisomburananont@asp-intl.com
   
บริษัท บล. เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล
อีเมล์ natwarin@asiaplus.co.th
   
บริษัท บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
อีเมล์ adisak@ays.co.th
   
บริษัท บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล ธนัทเทพ จันทรกานต์
อีเมล์ thanatthep.c@bualuang.co.th
   
บริษัท บล. พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล พัชริน เกษมอานันทนะ
อีเมล์ patcharin.karsemarnuntana@th.nomura.com
   
บริษัท บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ-นามสกุล เกษม พันธ์รัตนมาลา
อีเมล์ kasem.prunratanamala@cimb.com
   
บริษัท บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ-นามสกุล เมธี รัมภาสกุล
อีเมล์ methee.ra@cimb.com
   
บริษัท บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล แอนดรู จ๊อบสัน
อีเมล์ andrewjo@sec.countrygroup.co.th
   
บริษัท บล. เครดิตสวิส (ประเทศไทย)
ชื่อ-นามสกุล ธนิยะ เกวลี
อีเมล์ thaniya.kevalee@credit-suisse.com
   
บริษัท บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อ-นามสกุล อาภาพร
อีเมล์ arparporns@th.dbsvickers.com
   
บริษัท บล. โกลเบล็ก จำกัด
ชื่อ-นามสกุล อาทิตย์ จันทร์สว่าง
อีเมล์ artit@globlex.co.th
   
บริษัท บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล สมประสงค์ แซ่จิว
อีเมล์ somprasongs@ivglobal.co.th
   
บริษัท บล. เจพีมอร์แกน
ชื่อ-นามสกุล สุกิจ ชวลิตากุล
อีเมล์ chawalitakul.sukit@jpmorgan.com
   
บริษัท บล. กสิกร จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล สรพงษ์ จักรธีรังกูร
อีเมล์ sorapong@kasikornsecurities.com
   
บริษัท บล. เกียรตินาคิน จำกัด
ชื่อ-นามสกุล วิชุดา ปลั่งมณี
อีเมล์ wichuda_p@kks.co.th
   
บริษัท บล. กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล Kanchan Khanijou
อีเมล์ kanchan@kimeng.co.th
   
บริษัท บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด
ชื่อ-นามสกุล ธีรภัทร เมธานุเคราะห์
อีเมล์ terapatrm@ktzmico.com
   
บริษัท Macquarie Securities
ชื่อ-นามสกุล อภิเชษฐ์ เกียรติวรคุณ
อีเมล์ apichet.kiatworakun@macquarie.com
   
บริษัท Macquarie Securities
ชื่อ-นามสกุล จักร เรืองสินภิญญา
อีเมล์ chak.reungsinpinya@macquarie.com
   
บริษัท บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล อลิส เรืองกุล
อีเมล์ alis@merchant.co.th
   
บริษัท Nomura International (Hong Kong)
ชื่อ-นามสกุล Daniel Raats
อีเมล์ daniel.raats@nomura.com
   
บริษัท บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล ศิริชัย โฉลกพันธ์รัตน์
อีเมล์ sirichai@phatrasecurities.com
   
บริษัท บล. ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล สยาม ติยานนท์
อีเมล์ siam@phillip.co.th
   
บริษัท บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด
ชื่อ-นามสกุล ยุพเรศ ลิขิตแสนสุข
อีเมล์ yupharet@scbs.com
   
บริษัท บล. นครหลวงไทย จำกัด
ชื่อ-นามสกุล จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
อีเมล์ jaroonpanw@scis.co.th
   
บริษัท บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์
อีเมล์ saksid.pha@thanachartsec.co.th
   
บริษัท บล. ทิสโก้ จำกัด
ชื่อ-นามสกุล จิติมา รัตนธรรม
อีเมล์ jitima@tisco.co.th
   
บริษัท บล. ทรีนีตี้ จำกัด
ชื่อ-นามสกุล อดิศักดิ์ พรหมบุญ
อีเมล์ adisak@trinitythai.com
   
บริษัท บล. ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล อรรถพร อารยะสันติภาพ
อีเมล์ athaporn.arayasantiparb@ubs.co.th
   
บริษัท บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล มุกดา ห่มม่วง
อีเมล์ mukdaho@unitedsec.com
   
บริษัท บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล โกวิทย์ พงศ์วิญญู
อีเมล์ kowit@uobkayhian.co.th