เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> รายงานประจำปี/แบบ 56-1 /รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน >> รายงานประจำปี
Email This Print This     
รายงานประจำปี
 
PDF
HTML
รายงานประจำปี 2559 (ขนาดไฟล์:9.53 Mb.)
รายงานประจำปี 2558 (ขนาดไฟล์:8.44 Mb.)
รายงานประจำปี 2557 (ขนาดไฟล์:11.00 Mb.)
รายงานประจำปี 2556 (ขนาดไฟล์:2.65 Mb.)
รายงานประจำปี 2555 (ขนาดไฟล์:18.52 Mb.)
รายงานประจำปี 2554 (ขนาดไฟล์:30.16 Mb.)
รายงานประจำปี 2553 (ขนาดไฟล์:21.87 Mb.)
รายงานประจำปี 2552 (ขนาดไฟล์:7.97 Mb.)
รายงานประจำปี 2551 (ขนาดไฟล์:10.04 Mb.)
รายงานประจำปี 2550 (ขนาดไฟล์:44.02 Mb.)