เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ >> ราคาหุ้นกู้
Email This Print This     
ราคาหุ้นกู้
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้
TTW122A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555
TTW142A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
TTW162A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เบอร์ Call Center
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 1595
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-663-6555
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 02-217-8888 ต่อ 5740, 5828, 5721