สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้
TTW122A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2555
TTW142A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557
TTW162A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
เบอร์ Call Center
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 1595
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-663-6555
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 02-217-8888 ต่อ 5740, 5828, 5721