เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลหลักทรัพย์ >> ราคาย้อนหลัง
Email This Print This     
ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก พฤษภาคม 24, 2560 ถึง สิงหาคม 18, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/07/2560 to 03/08/2560)
10.80 11.00 10.70 10.70 23,414,100
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(21/06/2560 to 19/07/2560)
10.50 11.00 10.40 10.90 84,447,300
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
18/08/2560 10.70 10.80 10.70 10.80 1,363,600
17/08/2560 10.70 10.80 10.60 10.60 4,771,600
16/08/2560 10.70 10.70 10.60 10.60 3,112,400
15/08/2560 10.60 10.80 10.60 10.70 5,532,800
11/08/2560 10.60 10.80 10.60 10.60 3,314,300
10/08/2560 10.70 10.80 10.60 10.60 1,164,700
09/08/2560 10.70 10.80 10.60 10.70 1,593,600
08/08/2560 10.70 10.80 10.60 10.60 2,182,400
07/08/2560 10.70 10.80 10.60 10.60 2,917,400
04/08/2560 10.70 10.80 10.70 10.70 3,384,900
03/08/2560 10.90 10.90 10.70 10.70 2,688,800
02/08/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 3,266,500
01/08/2560 10.90 10.90 10.80 10.90 1,746,200
31/07/2560 10.80 10.90 10.80 10.90 2,210,400
27/07/2560 10.90 11.00 10.80 10.80 2,386,000
26/07/2560 11.00 11.00 10.90 10.90 1,017,900
25/07/2560 11.00 11.00 10.90 11.00 1,762,900
24/07/2560 10.90 11.00 10.80 11.00 4,538,600
21/07/2560 10.80 10.90 10.80 10.80 1,544,500
20/07/2560 10.80 10.90 10.80 10.90 2,252,300
19/07/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 1,729,000
18/07/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 3,649,100
17/07/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 2,670,000
14/07/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 222,400
13/07/2560 10.70 10.80 10.70 10.80 2,425,200
12/07/2560 10.80 10.80 10.70 10.70 971,300
11/07/2560 10.70 10.80 10.60 10.70 3,252,500
07/07/2560 10.60 10.60 10.50 10.60 2,278,000
06/07/2560 10.70 10.70 10.50 10.60 5,053,600
05/07/2560 10.70 10.80 10.60 10.60 4,552,300
04/07/2560 10.80 10.80 10.60 10.70 4,911,600
03/07/2560 10.60 10.80 10.60 10.70 1,715,600
30/06/2560 10.60 11.00 10.60 10.60 9,757,800
29/06/2560 10.70 10.80 10.60 10.80 8,138,500
28/06/2560 10.60 10.70 10.50 10.70 3,616,600
27/06/2560 10.50 10.60 10.40 10.60 5,600,800
26/06/2560 10.50 10.60 10.40 10.50 3,983,600
23/06/2560 10.50 10.70 10.40 10.40 13,889,700
22/06/2560 10.50 10.60 10.40 10.50 3,633,500
21/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.50 2,396,200
20/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.50 3,755,000
19/06/2560 10.40 10.50 10.40 10.50 2,916,200
16/06/2560 10.50 10.60 10.40 10.50 6,331,500
15/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.40 1,690,500
14/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.40 1,335,800
13/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.50 2,730,200
12/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.40 2,291,500
09/06/2560 10.50 10.50 10.40 10.40 2,308,100
08/06/2560 10.50 10.60 10.40 10.40 3,958,100
07/06/2560 10.50 10.60 10.40 10.40 2,726,500
06/06/2560 10.60 10.60 10.50 10.50 3,405,300
05/06/2560 10.60 10.60 10.50 10.60 5,339,700
02/06/2560 10.60 10.60 10.50 10.50 3,482,600
01/06/2560 10.60 10.60 10.50 10.50 1,889,300
31/05/2560 10.50 10.60 10.50 10.60 4,527,400
30/05/2560 10.40 10.60 10.40 10.60 10,106,200
29/05/2560 10.50 10.50 10.40 10.40 2,535,500
26/05/2560 10.40 10.50 10.40 10.50 1,228,900
25/05/2560 10.50 10.50 10.40 10.40 5,111,000
24/05/2560 10.40 10.50 10.40 10.40 2,512,800
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น