เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลหลักทรัพย์ >> ราคาย้อนหลัง
Email This Print This     
ราคาย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก สิงหาคม 30, 2560 ถึง พฤศจิกายน 24, 2560
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/10/2560 to 10/11/2560)
10.70 12.40 10.60 12.30 143,300,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/09/2560 to 27/10/2560)
10.80 10.90 10.60 10.60 90,232,600
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
24/11/2560 12.40 12.50 12.40 12.50 4,023,200
23/11/2560 12.40 12.50 12.40 12.50 8,761,600
22/11/2560 12.50 12.60 12.40 12.40 6,005,300
21/11/2560 12.50 12.60 12.40 12.60 23,556,200
20/11/2560 12.30 12.50 12.20 12.50 14,537,100
17/11/2560 12.20 12.30 12.10 12.30 6,551,700
16/11/2560 12.10 12.30 12.10 12.10 11,859,200
15/11/2560 12.20 12.30 12.10 12.10 2,731,800
14/11/2560 12.10 12.40 12.00 12.20 15,881,600
13/11/2560 12.40 12.40 12.00 12.10 11,408,800
10/11/2560 12.00 12.40 11.90 12.30 13,728,600
09/11/2560 12.20 12.20 11.90 11.90 7,600,900
08/11/2560 12.00 12.20 11.80 12.20 16,225,900
07/11/2560 11.80 12.00 11.70 11.90 10,351,700
06/11/2560 11.70 12.00 11.60 11.70 20,993,500
03/11/2560 11.50 11.70 11.30 11.70 17,900,000
02/11/2560 11.00 11.60 11.00 11.40 32,426,500
01/11/2560 10.80 11.10 10.80 11.00 16,360,200
31/10/2560 10.70 10.90 10.70 10.90 4,904,100
30/10/2560 10.70 10.80 10.60 10.80 2,809,200
27/10/2560 10.70 10.80 10.60 10.60 8,657,800
25/10/2560 10.80 10.90 10.60 10.60 8,915,000
24/10/2560 10.70 10.80 10.60 10.70 8,639,200
20/10/2560 10.80 10.90 10.70 10.70 6,797,500
19/10/2560 10.80 10.90 10.70 10.80 2,642,600
18/10/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 3,800,700
17/10/2560 10.70 10.80 10.70 10.70 2,156,500
16/10/2560 10.80 10.90 10.70 10.70 7,243,900
12/10/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 1,765,400
11/10/2560 10.70 10.80 10.60 10.80 6,295,100
10/10/2560 10.70 10.80 10.60 10.70 8,068,700
09/10/2560 10.80 10.90 10.60 10.70 7,464,900
06/10/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 1,697,600
05/10/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 1,409,700
04/10/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 2,345,800
03/10/2560 10.70 10.80 10.70 10.80 1,441,700
02/10/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 3,712,900
29/09/2560 10.70 10.80 10.70 10.80 1,965,100
28/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.70 2,844,400
27/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 2,368,100
26/09/2560 10.70 10.80 10.70 10.80 2,867,300
25/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 2,997,500
22/09/2560 10.70 10.80 10.70 10.70 946,700
21/09/2560 10.70 10.80 10.70 10.70 4,960,500
20/09/2560 10.70 10.80 10.70 10.70 2,515,100
19/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 1,051,600
18/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 2,058,700
15/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 2,829,400
14/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 1,905,000
13/09/2560 10.70 10.80 10.70 10.80 2,109,900
12/09/2560 10.80 10.80 10.70 10.80 1,023,000
11/09/2560 10.80 10.90 10.70 10.70 4,615,200
08/09/2560 10.90 10.90 10.80 10.80 2,945,600
07/09/2560 10.90 10.90 10.70 10.90 5,868,000
06/09/2560 10.90 10.90 10.80 10.90 1,821,500
05/09/2560 10.90 10.90 10.80 10.90 2,638,600
04/09/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 3,688,600
01/09/2560 10.90 10.90 10.80 10.80 895,900
31/08/2560 10.80 10.90 10.70 10.90 3,523,500
30/08/2560 10.60 11.00 10.60 10.90 8,866,500
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น