เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> หน้าหลักข้อมูลเพื่อนักลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TTW
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.20
ปริมาณซื้อขาย: 1,427,900
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.10 - 13.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.30 - 13.90
ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.พ. 2561 16:35
รายงานประจำปี 2559
TTW รายงานประจำปี 2559

9.53 MB.

TTW's E-newsletter
ภาพรวมการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2559
6.44 MB.