เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> หน้าหลักข้อมูลเพื่อนักลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: TTW
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 10.70
ปริมาณซื้อขาย: -
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.00 - 11.20
ปรับปรุงเมื่อ: 22 ก.ย. 2560 09:33
รายงานประจำปี 2559
TTW รายงานประจำปี 2559

9.53 MB.

TTW's E-newsletter
ภาพรวมการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2559
6.44 MB.