ชื่อย่อหุ้น: TTW
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 12.40
ปริมาณซื้อขาย: 527,600
เปลี่ยนแปลง: -
% เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.40 - 12.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.30 - 13.90
ปรับปรุงเมื่อ: 20 เม.ย. 2561 16:35
รายงานประจำปี 2560
TTW รายงานประจำปี 2560

16.51 MB.

TTW's E-newsletter
ภาพรวมการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2559
6.44 MB.