ชื่อย่อหุ้น: TTW
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 11.60
ปริมาณซื้อขาย: 2,719,300
เปลี่ยนแปลง: -0.20
% เปลี่ยนแปลง: -1.69%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 11.60 - 11.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 10.40 - 13.90
ปรับปรุงเมื่อ: 21 มิ.ย. 2561 11:20
รายงานประจำปี 2560
TTW รายงานประจำปี 2560

16.51 MB.

TTW's E-newsletter
ภาพรวมการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2559
6.44 MB.