ปฏิทินกิจกรรมงาน IR ประจำปี 2560

วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
18 เม.ย. 60 14.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพ  
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
22 ส.ค. 60 10.00 น. - 12.00 น. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2017 ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (โฟร์ซีซั่นเดิม)  
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -