เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญ >> ปฏิทินกิจกรรม
Email This Print This     
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมงาน IR ประจำปี 2560

 • ม.ค.
 • ก.พ.
 • มี.ค.
 • เม.ย.
 • พ.ค.
 • มิ.ย.
 • ก.ค.
 • ส.ค.
 • ก.ย.
 • ต.ค.
 • พ.ย.
 • ธ.ค.
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
18 เม.ย. 60 14.00 น. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพ  
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
22 ส.ค. 60 10.00 น. - 12.00 น. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ครั้งที่ 1/2017 ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (โฟร์ซีซั่นเดิม)  
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -    
วันที่ เวลา ชื่องาน สถานที่ หมายเหตุ
    - ไม่มีการจัดงาน -