เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> สอบถามข้อมูล >> ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
Email This Print This     
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมลฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

ติดต่อ : แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : (662) 019-9490 ต่อ 1106
โทรสาร : (662) 420-6064
อีเมล์ : ir@ttwplc.com

ชื่อ - นามสกุล *
ที่อยู่ *
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์ *
หัวเรื่อง *
คำถาม *
    

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นในช่องที่ทำเครื่องหมาย (*) ให้สมบูรณ์