เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุน >> เอกสารนำเสนอต่อนักวิเคราะห์
Email This Print This     
เอกสารนำเสนอต่อนักวิเคราะห์
เอกสาร ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 2Q2017
1006 KB
Analyst Meeting 1Q2015
1074 KB
Analyst Meeting 2Q2014
361 KB
Opportunity Day 4Q2013
1099 KB
Opportunity Day 2Q2013
1300 KB
Analyst Meeting 2Q2013
96 KB
Analyst Meeting 4Q2012
140 KB
Analyst Meeting 2Q2012
151 KB
Analyst Meeting 1Q2012
2834 KB
1H11 Analyst Lunch Meeting
284 KB
Analyst Meeting 4Q2010
737 KB
1Q10 Performance
396 KB
2009 Annual Results & 2010 Outlook
155 KB
3Q09 & 9M09 Performance
170 KB
2008 Annual Result Briefing
152 KB
3Q08 Financial Performance
502 KB
2Q08 Financial Performance
1686 KB
1Q08 Financial Performance
254 KB