เอกสาร ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 1Q2018
1079 KB
Analyst Meeting 2Q2017
1006 KB
Analyst Meeting 1Q2015
1074 KB
Analyst Meeting 2Q2014
361 KB
Opportunity Day 4Q2013
1099 KB
Opportunity Day 2Q2013
1300 KB
Analyst Meeting 2Q2013
96 KB
Analyst Meeting 4Q2012
140 KB
Analyst Meeting 2Q2012
151 KB
Analyst Meeting 1Q2012
2834 KB
1H11 Analyst Lunch Meeting
284 KB
Analyst Meeting 4Q2010
737 KB
1Q10 Performance
396 KB
2009 Annual Results & 2010 Outlook
155 KB
3Q09 & 9M09 Performance
170 KB
2008 Annual Result Briefing
152 KB
3Q08 Financial Performance
502 KB
2Q08 Financial Performance
1686 KB
1Q08 Financial Performance
254 KB