เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุน >> เอกสารนำเสนอ
Email This Print This     
เอกสารนำเสนอ
เอกสาร ดาวน์โหลด
Annual General Meeting 2017
4346 KB
Annual General Meeting 2016
5032 KB
Annual General Meeting 2015
4351 KB
Annual General Meeting 2014
6687 KB
Thailand Corporate Day 2013
743 KB
Annual General Meeting 2013
3574 KB
Annual General Meeting 2012
5532 KB
Investor Meeting
634 KB
Extraordinary General Meeting No. 1/2011
961 KB
SET/CIMB Malaysia Roadshow 2011
2426 KB
Bondholder Meeting 1/2011
1522 KB
Annual General Meeting 2011
14687 KB
Roadshow 'Thailand: Strength in Global Adversity'
351 KB
Over all Presentation
642 KB
The 1st Debenture Issuance
291 KB