เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> รายงานประจำปี/แบบ 56-1 /รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน >> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Email This Print This     
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
PDF
 
ประจำปี 2559 (ขนาดไฟล์: 9.60 Mb.)
 
ประจำปี 2558 (ขนาดไฟล์: 10.08 Mb.)
 
ประจำปี 2557 (ขนาดไฟล์: 8.29 Mb.)
 
ประจำปี 2556 (ขนาดไฟล์: 3.32 Mb.)
 
ประจำปี 2555 (ขนาดไฟล์: 15.9 Mb.)
 
ประจำปี 2554 (ขนาดไฟล์: 20.2 Mb.)