เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลนำเสนอต่อนักลงทุน >> เว็บแคสต์ / วิดีโอ
Email This Print This     
เว็บแคสต์ / วิดีโอ
Select Year :  
Analyst Meeting 2Q2017

Analyst Meeting 2Q2017

01:29:34 Minutes

 

Annual General Meeting 2017

Annual General Meeting 2017

02:22:13 Minutes

 

Annual General Meeting 2016

Annual General Meeting 2016

02:12:59 Minutes

 

Annual General Meeting 2015

Annual General Meeting 2015

02:58:30 Minutes

 

Analyst Meeting 1Q2015

Analyst Meeting 1Q2015

01:27:32 Minutes

 

Analyst Meeting 2Q2014

Analyst Meeting 2Q2014

56:22 Minutes

 

Opportunity Day 4Q2013

Opportunity Day 4Q2013

47:29 Minutes

 

Analyst Meeting 1Q2014

Analyst Meeting 1Q2014

01:14:57 Minutes

 

Opportunity Day 2Q2013

Opportunity Day 2Q2013

54:40 Minutes

 

Analyst Meeting 2Q2013

Analyst Meeting 2Q2013

53:43 Minutes

 

Annual General Meeting 2013

Annual General Meeting 2013

02:37:37 Minutes

 

Analyst Meeting 4Q2012

Analyst Meeting 4Q2012

01:40:46 Minutes

 

Analyst Meeting 2Q2012

Analyst Meeting 2Q2012

53:45 Minutes

 

Annual General Meeting 2012

Annual General Meeting 2012(PART 1)

01:30:51 Minutes

Annual General Meeting 2012(PART 2)

01:30:56 Minutes

 

Analyst Meeting 1Q2012

Analyst Meeting 1Q2012

01:58:22 Minutes

 

Extraordinary General Meeting No. 1/2011

Extraordinary General Meeting No. 1/2011(PART 1)

41:42 Minutes

Extraordinary General Meeting No. 1/2011(PART 2)

01:41:12 Minutes

 

Analyst Meeting 2Q2011

Analyst Meeting 2Q2011

01:01:21 Minutes

 

Annual General Meeting 2011

Annual General Meeting 2011(PART 1)

01:45:25 Minutes

Annual General Meeting 2011(PART 2)

01:46:09 Minutes

 

Debenture Holders' Meeting No. 1/2011

Debenture Holders' Meeting No. 1/2011

01:01:02 Minutes

 

Analyst Meeting 4Q2010

Analyst Meeting 4Q2010

01:15:20 Minutes

 

2009 Annual Results & 2010 Outlook

2009 Annual Results & 2010 Outlook

01:38:41 Minutes

 

Set in the city

Set in the city

14:44 Minutes

 

Annual General Meeting 2009

Annual General Meeting 2009

01:27:50 Minutes

 

Press Conference 2Q2008

Press Conference 2Q2008

39:39 Minutes

 

Road Show Thailand Focus 2008

Road Show Thailand Focus 2008

44:13 Minutes

 

 

Company Profile
1. About TTW

2. About PTW

3. Area of operations

4. Key Message

5. Capital Investment

6. TTW Expansion

7. Return on Investment

8. Cost

9. Refinancing

10. Why PTW is not as profitable as TTW

11. Compititors and Expandsion plan

12. The business is not in a concession

13. Shareholders, Mitsui

14. Expandsion outside the area

15. Future Project

16. Is there any possibility that PWA would not adjust the tariff rate because the inflation is quite high?

 

Company Profile for IPO

01 : ประวัติความเป็นมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ

20:47 Minutes

Company Profile for IPO

02 : การลงทุนของบริษัท

22:24 Minutes

Company Profile for IPO

03 : ที่มาของราคาเสนอขาย (4.20 บาทต่อหุ้น), ขั้นตอนการกระจายหุ้น, ผู้ถือหุ้นหลัก

20:13 Minutes

Company Profile for IPO

04 : จำนวนหุ้นขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้, การลงทุนขยายผลผลิต, การจ่ายเงินปันผล, คำถามจากนักลงทุน

23:56 Minutes